Hasta Raporları
2 Yaşında - (C.P. Mental Retardasyon - Ses Akışı Bozuklukları)
 
14 Yaşında - (Hidrosefal-Quadriparazi)
 
20 Yaşında - (Sağ Erb Palsy)
 
11 Yaşında - (Juvenil Romatoid Artrit)
 
5 Yaşında - (C.P. Dipleji)
 
6 Yaşında - (C.P.)
 
15 Yaşında - (Sol Hemiparazi)
 
9 Yaşında - (Spastik Dipleji)
 
5 Yaşında - (Sağ Hemiparazi)
 
41 Yaşında, Bayan - (Sağ El Tennis Elbow)
 
83 Yaşında, Diyabetik Erkek - (Sol Ayakta Ödem ve Siyanoz)
 
53 Yaşında, Erkek - (Ankilozan Spondilit)
 
43 Yaşında, Erkek - (HNP+Siyatalji)
 
73 Yaşında, Bayan - (Temporomandibular Eklem Artrozu)
 
53 Yaşında, Bayan - (Sol Kolda İleri Lenfödem)
 
70 Yaşında, Erkek - (Her İki Alt Ekstremitede Yaygın Lenfödem)
 
36 Yaşında, Erkek - (Multipl Kırığa Bağlı Üst Ekstremite ROM Kısıtlılıkları)
 
76 Yaşında, Erkek - (Supraspinatus İmpingement Sendromu)
 
45 Yaşında, Bayan - (Boyun Disk Hernisi)
 
87 Yaşında, Bayan - (Lomber Spondiloz)
 
54 Yaşında, Bayan - (Priformis Sendromu)
 
75 Yaşında, Bayan - (Karpal Tunel Sendromu)
 
54-57 Yaşında, Bayan - (Lenf Ödem)
 
 
<< Geri Dön