Matrix Ritim Tedavisi Fizyoterapist Yorumu
Matrix-Ritim-Tedavisi mevcut fizik tedavi yöntemlerinin çok iyi bir destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır.
            BEL-BOYUN AĞRILARI; gibi temelde disk problemlerini içeren vakalarda mobilizasyon öncesi Matrix Ritim Tedavisinin uygulanması myofasial germe yapacak olan fizyoterapistin işini kolaylaştırmakta ve spazm nedeniyle şiddetli ağrısı olan hastanın kaslarında spazmın şiddetini azalttığı için germe esnasında hastanın hissettiği acıyı da azaltmaktadır. Şiddetli spazm nedeniyle dokunma duyusundaki hassasiyet klasik masaja engel olmakta ve bu anlamda manuel tedavinin etkinliğini azaltmaktadır. Distalden başlanarak bölgeye doğru yapılan uygulamada matriksin dozu ayarlandığında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.
            EPİKONDİLİT; gibi inflamatuar vakalarda derin friksiyona dayanamayan hastaya soğuk uygulama ardından uygulanan matrix ve takiben mobiliteye engel olmayan stabilizasyon (bantlama gibi ve tabi ki tercihen Kinesiotaping) 1 hafta gibi kısa bir süre içersinde enjeksiyona gerek kalmadan en şiddetli vakalarda bile çok iyi sonuçlar vermiştir.
            CARPAL TUNEL; gibi sinir sıkışma vakalarında ise sinir irritasyonuna bağlı ağrı, ağrıyı kompanse etmek için immobilizasyon, immobilizasyonun sonucu olarak da fleksör retinakulumda yapışıklık ve kısır bir döngü ve yapışkanlığın neden olduğu daha fazla sinir irritasyonu, ağrı ve uyuşukluk. Fizik tedavinin iyi sonuç vermediği düşünülen bu vakalarda fleksör kas grubuna en gergin pozisyona yerleştirilip dirsekten başlayıp el bileğine doğru vertikal ve fleksör retinakulum üzerine transvers ve finalde de hypotenar bölgeyi içine alan dairesel yönde yapılan matrix uygulaması kısa süreli (2-3dk) kesikli US uygulaması ile birleştirilip ardından nevre gliding egzersizleri yaptırılmıştır. Hafta sonları ise tedaviye ara verilip kinesiotaping ile ligament tekniği uygulanmış ve hastadan overuse dışında günlük yaşantısına devam etmesi istenmiştir. 3 haftalık bir tedavi sonucunda pek çok hastamız cerrahiden vazgeçmiştir.
            EKLEM AĞRILARI; eklemi çevreleyen kas grubu, ligamentler ve bağ doku esas alınmıştır. Uygun anatomik pozisyon verilen kasa ve ligamente uygulama esnetme amaçlı yapılmış ve eklem hareketliliğini kısıtlayan yumuşak dokuda var olan gerginlik azaltılmaya çalışılmıştır. Uygulama sonrası dikkatimizi çeken en önemli fark ise eklem çevresinde ödemin gözle görülür şekilde azalması olmuştur. Elektroterapi ve manipülatif tedaviyi takiben uygun egzersiz programı ile multidisipliner bir yaklaşım izlenmiştir.
            GERİLİM BAŞ AĞRISI; gibi vakalarda konnektif doku masajı ile kombine ve aynı anatomik yönlerde yapılan matrix uygulaması yapılmıştır. Servikal mobilizasyon ve ardından yapılan solunumla kombine postür egzersizleri ile program desteklenmiştir. Daha önce KDM sonrası karşılaştığımız terlemede artış matrix uygulaması ile azaltılmıştır. 21 günlük program sonrasında baş ağrısı ataklarında ve atakların şiddetinde azalma olmuştur.
            CERRAHİ SONRASI; dikişler alınmadan uygulama yapılabileceğini düşünmemize rağmen böyle bir tecrübemiz olmamıştır. Aldığımız hastalar dikişleri alınmış post-op vakalardır. Skar doku üzerine transvers uygulanan matriks bölgenin eski esnekliğine dönmesini hızlandırarak gerginliği azaltmaktadır. Bu anlamda tek başına bile bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.   
            Bu bilgiler 2 yıllık klinik deneyim aktarımlarımızdır.
           
                                                                      Fzt. Nazmiye AKBEY       H.Ü , 2004
                                                                      Fzt. Serkan UZLAŞIR       H.Ü , 2005
 
<< Geri Dön